Nie takie ubezpieczenie straszne, jak je malują

ubezpieczenie OCObowiązek ubezpieczenia często jest traktowany jako zło konieczne. Tymczasem, ubezpieczenie to nasza polisa na przyszłość i pomoc w trudnych sytuacjach. Często, dzięki obowiązkowym ubezpieczeniom unikamy przykrych finansowych konsekwencji i cało wychodzimy z opresji. Jakie są obowiązki ubezpieczeniowe? Czytaj dalej

Ubezpieczenie auta to nie wszystko

Po narodzinach dziecka dbamy o jego bezpieczeństwo jak o nic innego na świecie. Dostosujemy dom tak, by maluchowi nic nie groziło, gdy zacznie raczkować, a potem chodzić. Musimy też pamiętać o właściwej ochronie, gdy wybieramy się we wspólną podróż autem.

Czytaj dalej

Przygotuj auto do sezonu letniego

Przez cały rok powinniśmy dbać o swój samochód. Przygotowanie go na wiosnę jest równie ważne jak przygotowanie go na okres zimowy. Więc poza myciem okien i porządkami w szafach, poświęć czas na przegląd swoich czterech kółek.

Czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy OC

Właściciele samochodów osobowych są prawnie zobligowani do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Obowiązuje ona przez 12 miesięcy i w tym czasie nie można z niej zrezygnować. Dopiero po upływie roku można wycofać z usług TU i podpisać nową umowę.

Kierowcy, którzy z różnych powodów planują dokonać zmiany firmy, powinni najpóźniej jeden dzień przed terminem wygaśnięcia umowy złożyć na piśmie wypowiedzenie umowy OC. W przeciwnym razie zostanie ona przedłużona na okres kolejnych 12 miesięcy. Z pewnością nie dojdzie do tego, jeżeli właściciel pojazdu nie opłacił całości składki za mijający rok.

By mieć pewność, że TU nie przedłuży trwającej polisy OC należy osobiście dostarczyć wniosek do siedziby firmy. Przy listownej wysyłce liczy się data dostarczenia wniosku do firmy, nie zaś data na stemplu pocztowym. Rezygnując z ubezpieczenia samochodu, kierowca powinien poprosić o zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia, które będzie niezbędne przy podpisywaniu kolejnej umowy. Jeżeli tego nie zrobi, powinien liczyć się z nadwyżką składki, zaś o obowiązujących go zniżkach będzie mógł zapomnieć.

W wypowiedzeniu umowy powinny znaleźć się najważniejsze informacje o właścicielu i pojeździe:

  • dane osobowe: imię i nazwisko,
  • adres i numer dowodu osobistego,
  • numer rejestracyjny pojazdu, jego marka i numer i seria trwającej polisy,
  • informacje o ustawie, na podstawie której umowa zostaje rozwiązana: Na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003r. O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczonym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wypowiadam umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
  • Data, miejsce, podpis właściciela polisy.

W Internecie również można znaleźć wzór wypowiedzenia umowy OC.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu samochodowym

Ubezpieczenie samochodu jest rzeczą tak samo ważną, jak samo jego posiadanie. Jest nieodłącznym elementem, o którym powinien pomyśleć każdy świadomy kierowca.

Całe szczęście wykupienie ubezpieczenia samochodowego określa nam ustawa, więc jest ono naszym prawnym obowiązkiem. Aż strach pomyśleć co by się stało, gdyby było to zależne jedynie od woli kierowcy. Co ciekawe, obowiązek posiadania ubezpieczenia ma każdy posiadacz samochodu, a więc nie tylko jego prawny właściciel. W związku z tym również osoby, które biorą samochód np. w leasing, mają także obowiązek posiadania ubezpieczenia, z czego nierzadko nie zdają sobie sprawy.

Warto także wiedzieć, że ubezpieczenie OC ma pewną granicę, ustalaną przez przepisy ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach, powyżej której za szkodę nie będą nam zwrócone pieniądze z polisy. Jest to tzw. suma gwarancyjna. Minimalny pułap takiej sumy w przypadku szkód na osobie wynosi 5 mln euro, natomiast milion euro w przypadku szkód na mieniu. Jeśli chodzi o szkody na mieniu, to biorąc pod uwagę ceny nawet dosyć drogich samochodów, jest to pułap bardzo korzystny.

Mandat za brak posiadania ubezpieczenia OC jest dosyć niski, co może nie odstraszać wystarczająco niektórych kierowców, którzy chcą uniknąć jego zakupu. Jednak nic bardziej mylnego – końcowa kara jest bowiem znacznie wyższa. Jeśli podczas kontroli policji okaże się, że obowiązkowego ubezpieczenia nie posiadamy, zapłacimy mandat w wysokości jedynie 50 zł. Jednak zostaje o tym natychmiast powiadomiony także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który gdy potwierdzi, że kierowca ubezpieczenia nie wykupił, nakłada na niego karę w wysokości 500 euro. W związku z tym ubezpieczenie z pewnością się opłaca.