Co to jest ubezpieczenie NNW?

Kiedy chcemy się ubezpieczyć od jakiejś okoliczności możemy czuć się lekko zdezorientowani z powodu mnogości i różnorodności nazewnictwa dotyczącego polis ubezpieczeniowych. Wystarczy wziąć do ręki pierwszą lepszą ulotkę agencji ubezpieczeniowej, by natknąć się na taką wyliczankę: ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW, ASS, OP), majątkowe (mieszkania, domy, firmy), osobowe (NNW, OC zawodowe), turystyczne, zdrowotne, życiowe. Czytaj dalej

Lekarzu ubezpiecz się!

W kwestiach ubezpieczeń zmiany w umowach i wymaganiach dla ubezpieczonych są bardzo częste. Sprawy dobrego i skutecznego ubezpieczenia chyba najbardziej powinni monitorować lekarze, jako grupa zawodowa w bardzo znacznym stopniu narażona na wszelkie wypadki. Czytaj dalej

OC w życiu prywatnym


OC 1
Kiedy słyszymy hasło OC prawie natychmiast kojarzymy je z samochodami. Skojarzenie nie jest przypadkowe, ponieważ w polskim (i nie tylko) ustawodawstwie „ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu” jest jednym z ubezpieczeń obowiązkowych. Inne obowiązkowe ubezpieczenia OC dotyczą osób wykonujących konkretne, wymienione w ustawach, zawody, dla przykładu: architekt, radca prawny, adwokat, notariusz, doradca podatkowy, zarządca nieruchomości. Jednak oprócz obowiązkowych, istnieją również i dobrowolne ubezpieczenia OC. Czytaj dalej

Internetowa ulga- korzyść dla firm?

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych często w ramach odliczeń korzystają z ulgi internetowej. Zgodnie z nową zasadą prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o poniesione wydatki na użytkowanie sieci internet przysługuje również podatnikom, którzy osiągają dochody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, ale z uwzględnieniem wyrażonych przepisami powołanej ustawy wyłączeń korzystania z tego uprawnienia.

Czytaj dalej

Ubezpieczenie laptopa?

laptopLaptop to obecnie najczęstszy element wyposażenia biura, oczywiście oprócz telefonu, drukarki czy skanera. Na laptopach pracują już niemal wszyscy: pracownicy mniejszych i większych firm. Oczywiście wartościowy jest nie tylko sam sprzęt, ale i dane, które się w nim znajdują. Często są to umowy firmy z klientem, prezentacje, kosztorysy. Czytaj dalej