Co to jest ubezpieczenie NNW?

Kiedy chcemy się ubezpieczyć od jakiejś okoliczności możemy czuć się lekko zdezorientowani z powodu mnogości i różnorodności nazewnictwa dotyczącego polis ubezpieczeniowych. Wystarczy wziąć do ręki pierwszą lepszą ulotkę agencji ubezpieczeniowej, by natknąć się na taką wyliczankę: ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW, ASS, OP), majątkowe (mieszkania, domy, firmy), osobowe (NNW, OC zawodowe), turystyczne, zdrowotne, życiowe.

W niniejszym artykule postaram się wyjaśnić czym jest tzw. ubezpieczenie NNW. Wiele osób nie ma problemów z rozszyfrowaniem tego skrótu, NNW to: następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ale jakich wypadków? Czy jeśli ubezpieczę się od NNW nie ma znaczenia, gdzie dojdzie do zdarzenia, które wywołało szkodę?

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie dobrowolne. Tradycyjnie zawierane na 12 miesięcy. Zakres ubezpieczenie oczywiście zależy od tego, co zapisanubezpieczenie nnwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danego towarzystwa ubezpieczeniowego, ale najczęściej przedmiotem polisy są następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierci osoby ubezpieczonej, które nastąpiły w czasie podróży samochodem. Ubezpieczenie obejmuje zarówno kierowcę, jak i pasażerów. Może obejmować wypadki, które wydarzyły się na terytorium RP, jak i poza nim.

Jakie wypadki obejmuje NNW? Jeśli chodzi o zdarzenia związane z ruchem pojazdów ubezpieczenie obejmie te, które wydarzyły się podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu, takie które wydarzyły się kiedy byliśmy w pojeździe, a pojazd był w trakcie zatrzymania lub postoju oraz wypadki, które zaszły, gdy załadowywaliśmy lub  rozładowywaliśmy przyczepę. To, że kierowca będzie objęty ubezpieczeniem to norma, natomiast jeśli chodzi o pasażerów, to ile z osób przebywających w aucie będzie ubezpieczonych, zależy od tego, jaką opcje wykupimy.

Inne wypadki niż samochodowe, które mogą być objęte ubezpieczeniem NNW, to dla przykładu: trwały uszczerbek na zdrowiu, wypadki związane z wyczynowym uprawianiem sportu, czy ubezpieczenie od pobytu w szpitalu. Do polisy możemy dokupić dodatkowe opcje, które przydać się mogą, jeśli dojedzie do nieszczęśliwego wypadku, dla przykładu: zwrot kosztów protez, zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej, zwrot kosztów pogrzebu, zwrot kosztów transportu zwłok, zwrot kosztów leczenia za granicą.

A więc ubezpieczenie NNW to nie tylko ubezpieczenie związane z podróżami samochodem.

Polisa może przybrać formę ubezpieczenia grupowego (np. dla uczniów – warto, by było to ubezpieczenie na 24h, także poza szkołą i na wakacjach, dla pracowników firm, kierowców i pasażerów pojazdów) lub indywidualnego (może je wykupić każdy).

OWU każdego towarzystwa ubezpieczeniowego określają, w jakich przypadkach świadczenie nie zostanie wypłacone. Najczęstsze powody to sytuacje, jeśli do uszczerbku na zdrowiu doszło z powodu: niewłaściwego leczenia, chorób zawodowych, spożycia środków odurzających, prowadzenia pojazdu bez uprawnień, próby popełnienia samobójstwa oraz, jeśli nie wykupiono takiej opcji, w skutek uprawiania sportu wyczynowo.

Dlaczego warto się ubezpieczyć? Składki są stosunkowo niewielkie (choć oczywiście uzależnione od wysokości sumy ubezpieczenia oraz grupy ryzyka do której według ubezpieczyciela należymy). Odszkodowanie zostanie wypłacone niezależnie od odszkodowań z innych tytułów (np. z ubezpieczenia OC sprawcy), można wykupić kilka polis NNW od różnych towarzystw i od każdego z nich otrzymać odrębne świadczenie. Poza tym najważniejszy jest argument przezorności – jak sama nazwa wskazuje chodzi o wypadki, czyli zdarzenia, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć i nierozsądne jest po prostu założenie – to mnie na pewno nie spotka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *