Lekarzu ubezpiecz się!

W kwestiach ubezpieczeń zmiany w umowach i wymaganiach dla ubezpieczonych są bardzo częste. Sprawy dobrego i skutecznego ubezpieczenia chyba najbardziej powinni monitorować lekarze, jako grupa zawodowa w bardzo znacznym stopniu narażona na wszelkie wypadki.

Od stycznia poprzedniego roku nastąpiły pewne zmiany w ubezpieczeniach oc lekarzy. Od tego czasu każdy lekarz musi sam zawrzeć indywidualne ubezpieczenie, szczególnie wtedy jeśli posiada działalność leczniczą.

Co dobrego dlekarzaje nam nowe ubezpieczenie?

Oczywiście ubezpieczenie ma jedną podstawowa funkcję: ma chronić nas przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Ubezpieczenie obejmuje zatem szkody wyrządzone w wyniku jakiegoś naszego działania, zawinionego lub zaniechanie działania.

Jakie szkody dokładnie obejmuje:

  • Wszystkie te, które wymagają zapłacenia kar,
  • Polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu jakiś dóbr,
  • Wyrządzone w czasie kiedy ubezpieczony został pozbawiony prawa do wykonywania zawodu lub został w tych prawach zawieszony lub jeśli wykonuje zawód lekarza na podstawie umowy o pracę.

Przedmiot ubezpieczenia to nic innego jak odpowiedzialność cywilna za jakieś szkody poniesione zarówno w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych jak i szkody wyrządzone w związku z wykonywanymi działaniami.

Co ważne, ubezpieczenie zawiera również odpowiedzialność cywilną za konsekwencje, które mogły powstać poprzez wykonywanie pierwszej pomocy.

Umowa ubezpieczenia oc jest zawierana w dwóch wariantach:

  • Z tytułu roszczeń zgłaszanych,
  • Z tytułu roszczeń zaszłych.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarzy jest bardzo ważne. Od niego zależy bezpieczeństwo podczas wykonywanych czynności niekiedy nawet ratujących życie. Wiadome jest jednak, że nie zawsze czynności lekarza skutkują wyzdrowieniem danego człowieka. W wypadkach śmierci lub pogorszenia stanu zdrowia bardzo łatwo jest wnieść oskarżenie o złe wykonywanie pracy danego specjalisty.

Ubezpieczenie OC lekarzy zabezpieczy ich interesy w związku z dzielonym świadczeniem zdrowotnym.

Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie oc dotyczy wykonywanych czynności zdrowotnych tylko w ramach jednego kontraktu. W przypadku zatem, gdy lekarz podejmuje kilka prac na odrębnych umowach powinien zabezpieczyć się kilkoma ofertami ubezpieczeń oc.

Różnice w ubezpieczeniach mogą dotyczyć różnych elementów. Najczęstsza jest jednak wypłacana suma gwarancyjna. Dla wszystkich świadczeniodawców wynosi ona  46,5 tys. Euro lub 275 tys. euro na wszystkie świadczenia.

Są sytuacje w których ubezpieczyciele nie zgadzają się na wypłatę odszkodowań, są nimi: wszelkie szkody spowodowane umyślnie np. przy użyciu jakiś sprzętów, które były niewłaściwe lub szkody wynikające z nietrzeźwości osoby przeprowadzającej dane czynności.

Jedno jest pewne, aby lekarz mógł świadczyć swoja pomoc medyczną z czystym sumieniem i bez obawy o swój stan majątkowy powinien posiadać nie tylko ubezpieczenie podstawowe, ale również dodatkowe. W przypadku bowiem tak ryzykownego zawodu nie należy liczyć wyłącznie na szczęście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *