Wypowiedzenie umowy OC

Właściciele samochodów osobowych są prawnie zobligowani do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Obowiązuje ona przez 12 miesięcy i w tym czasie nie można z niej zrezygnować. Dopiero po upływie roku można wycofać z usług TU i podpisać nową umowę.

Kierowcy, którzy z różnych powodów planują dokonać zmiany firmy, powinni najpóźniej jeden dzień przed terminem wygaśnięcia umowy złożyć na piśmie wypowiedzenie umowy OC. W przeciwnym razie zostanie ona przedłużona na okres kolejnych 12 miesięcy. Z pewnością nie dojdzie do tego, jeżeli właściciel pojazdu nie opłacił całości składki za mijający rok.

By mieć pewność, że TU nie przedłuży trwającej polisy OC należy osobiście dostarczyć wniosek do siedziby firmy. Przy listownej wysyłce liczy się data dostarczenia wniosku do firmy, nie zaś data na stemplu pocztowym. Rezygnując z ubezpieczenia samochodu, kierowca powinien poprosić o zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia, które będzie niezbędne przy podpisywaniu kolejnej umowy. Jeżeli tego nie zrobi, powinien liczyć się z nadwyżką składki, zaś o obowiązujących go zniżkach będzie mógł zapomnieć.

W wypowiedzeniu umowy powinny znaleźć się najważniejsze informacje o właścicielu i pojeździe:

  • dane osobowe: imię i nazwisko,
  • adres i numer dowodu osobistego,
  • numer rejestracyjny pojazdu, jego marka i numer i seria trwającej polisy,
  • informacje o ustawie, na podstawie której umowa zostaje rozwiązana: Na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003r. O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczonym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wypowiadam umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
  • Data, miejsce, podpis właściciela polisy.

W Internecie również można znaleźć wzór wypowiedzenia umowy OC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *