Nie takie ubezpieczenie straszne, jak je malują

ubezpieczenie OCObowiązek ubezpieczenia często jest traktowany jako zło konieczne. Tymczasem, ubezpieczenie to nasza polisa na przyszłość i pomoc w trudnych sytuacjach. Często, dzięki obowiązkowym ubezpieczeniom unikamy przykrych finansowych konsekwencji i cało wychodzimy z opresji. Jakie są obowiązki ubezpieczeniowe?

Ustawodawca nakłada na wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Za nieprzestrzeganie stosownych przepisów w tym zakresie – nakładane są kary. Powinniśmy więc o takim ubezpieczeniu koniecznie pamiętać, żeby niepotrzebnie nie narażać się na ponoszenie strat, gdyby miały miejsce jakieś wypadki komunikacyjne, ale też żeby unikać nakładania na nas ewentualnych kar.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, za niedopełnienie przez nas obowiązku zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia OC, może ukarać nas całkiem niemałą opłatą. Jej wysokość zależy od rodzaju pojazdu oraz okresu pozostawania bez ubezpieczenia.

Za brak ważnego ubezpieczenia pojazdu osobowego, zapłacić możemy wysokość aż dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia. Jeśli dotyczyłoby to pojazdu ciężarowego – kara wzrośnie do trzykrotności minimalnej płacy.

Jeżeli okres pozostawania bez ochrony cywilnej pojazdu wynosi do 3 dni – możemy liczyć jedynie na 20 % wymiaru kary. Przy zwłoce od 4 do 14 dni, zapłacimy już 50 % należnej (dla odpowiedniego typu pojazdu) wysokości opłaty. Natomiast pozostawienie naszego pojazdu ponad dwa tygodnie bez ubezpieczenie OC – to już niestety pełny, 100 % wymiar kary.

Umowę ubezpieczenia OC możemy sobie zawierać z dowolnym uprawnionym podmiotem, ale także możemy ją wypowiadać i zmieniać ubezpieczyciela. Do lutego 2012 roku niezbędną formą złożenia wypowiedzenia (pod rygorem nieważności) była forma pisemna. Obecnie wystarczy złożyć w dowolnej formie (listu, e-maila, ustnie czy telefonicznie) oświadczenie u naszego ubezpieczyciela lub jego agenta.

Zwykle, najczęstszym powodem dokonywania takich zmian bywa przeniesienie prawa własności pojazdu. Obecnie w sytuacji, jeśli jesteśmy nowym właścicielem używanego auta, możemy wypowiedzieć dotychczasową umowę OC ze skutkiem natychmiastowym, jej rozwiązanie nastąpi z dniem złożenia takiego wniosku, a nie, jak przedtem – dopiero po 30 dniach od nabycia.

Jeżeli wystąpi taka sytuacja, że ubezpieczyliśmy pojazd w nowym zakładzie, a nie dokonaliśmy wypowiedzenia starej umowy – to w konsekwencji dotychczasowy ubezpieczyciel dokona automatycznego przedłużenia naszej umowy na kolejne 12 miesięcy. Mamy wówczas możliwość wypowiedzenia takiej automatycznie wznowionej umowy w każdym momencie. Jednak musimy się liczyć z tym, że ubezpieczyciel będzie oczekiwał od nas zapłaty składek, aż do momentu złożenia formalnej rezygnacji.

Wszystkie automatycznie ponawiane umowy OC powinny nam być przez zakłady ubezpieczeniowe potwierdzane w ciągu 14 dni od rozpoczęcia ich obowiązywania. Natomiast już w kolejnych latach powinniśmy dostawać zawczasu od ubezpieczycieli wiążące oferty przedłużenia umów OC, np. na kolejne okresy 12 miesięczne.Dokładnie od 11 lutego 2012 r nastąpiło potrzebne i korzystne dla nas uporządkowanie w przepisach dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia – zasad wypowiadania i przedłużania umów o OC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *