Ubezpieczony i zabezpieczony spadek!

ubezpieczeniemieszkanioweSpadek to zazwyczaj bardzo przyjemna korzyść majątkowa, którą otrzymujemy od drugiej osoby, zazwyczaj bardzo blisko z nami spokrewnionej. Może nam przynieść bardzo znaczną poprawę sytuacji materialnej oraz wizję lepszego jutra. Niestety należy pamiętać również i o tym, że każdy spadek to pewna forma nabytku, którą powinniśmy w jakiś sposób zabezpieczyć, by nie straciła na swojej materialnej wartości.

Sytuacja ta jest szczególnie ważna wówczas, gdy w skład spadku wchodzą rzeczy materialne w tym nieruchomości, eksponaty, cenne pamiątki rodzinne.

Oczywiście zanim dany spadek otrzymamy może minąć dość sporo czasu. W tym okresie różne osoby mogą próbować manipulować danym majątkiem i pomniejszać jego wartość. Dlatego właśnie warto przyjąć pewną formę ubezpieczenia spadku od zniszczeń powodowanych przez osoby trzecie.

W Polsce zabezpieczenie spadku zostało uregulowane osobnym zapisem mieszczącym się w Kodeksie postępowania cywilnego.

Zgodnie z nim zabezpieczenie majątku powinien przeprowadzić sąd lub wnioskodawca, który dany spadek otrzymał.

Aby takie zabezpieczenie rzeczywiście mogło mieć potwierdzenie w sądzie należy dowieść, że dany majątek jest narażony na zniszczenie, uszkodzenie, częściowe naruszenie, a szkody będą bardzo wyraźnie uderzały w interes spadkobiercy.

Co powinien zawierać wniosek o zabezpieczenie spadku?

Odmowa wypłaty odszkodowania

Dokładne dane na temat spadkobiercy oraz osoby, od które pochodzi spadek. Ponadto należy podać informacje w jaki sposób ma zostać zabezpieczony spadek, przy pomocy czego i jakich narzędzi. Wreszcie należy również dołączyć skrócony odpis aktu zgonu osoby, która podarowała spadek.

Form zabezpieczenia spadku może być kilka, w tym najczęściej stosowanymi są: dozór, złożenie do depozytu, dozór nad nieruchomością.

Po terminie ustalenia prawa spadkowego i przeprowadzeniu wszystkich czynności sądowych należy pamiętać, że spadek warto ubezpieczyć.

Spadek to takie samo dobro, jak każde inne. Aby było bezpieczne warto korzystać z różnych form ubezpieczeń przedstawianych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Oczywiście uwzględniając przy tym, rodzaj spadku, jego wielkość i formę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *