O co chodzi w ubezpieczeniu OC?

ubezpieczenie OCUbezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej najbardziej kojarzymy z tym obowiązkowym, związanym z posiadaniem pojazdu i szkodami wynikającymi z tytułu uczestnictwa w ruchu drogowym. Ale przecież nie tylko z racji wypadków komunikacyjnych ponosić musimy cywilną odpowiedzialność.

W każdej dziedzinie życia możemy przyczynić się do powstania jakichś szkód w sposób całkowicie niezamierzony czy zupełnie nieświadomy. Zbliżają się wakacje, szczególnie gdy wybieramy się na nie z dziećmi – takie ubezpieczenie OC naprawdę może nam się przydać. Stanowi ono zawsze dobrą asekurację i świetny sposób na ochronę naszych finansów.Może się np. zdarzyć, ze niebechcący zniszczymy czyjś sprzęt sportowy: cenne narty wodne, zmyślny materac, ponton czy kajak. Wraz z rodziną, dziwnym trafem zdezelujemy nieco wypożyczone łódki, żaglówki, gokarty, zagubimy jakieś elementy np. wartościowe rakiety tenisowe, wiosła, kapoki. Czasem nieświadomie uszkodzimy czyjś namiot, albo przyczepę kempingową. Nieumyślnie dokonać możemy szkód w wynajętym domu, pokoju czy na campingu. Nasze dzieci z wyjątkową łatwością potrafią w tym wolnym czasie nieźle nabroić: np. rozbić szyby w sklepie, restauracji, hotelu, uszkodzić wiele sprzętów i urządzeń w swoim wakacyjnym otoczeniu.

Pamiętajmy, że takie ubezpieczenie OC może być niezależną polisą, ale tez może być opcją, o którą poszerzymy na przykład nasze ubezpieczenie turystyczne.Wato także połączyć OC z całorocznym ubezpieczeniem naszego rodzinnego miejsca zamieszkania. Wówczas uzyskamy stałą ochronę na wypadek, gdyby wyrządzona została jakakolwiek szkoda osobowa lub rzeczowa w związku z prowadzeniem przez nas gospodarstwa domowego. Ochroną objęte byłyby wszystkie osoby zamieszkujące wspólnie z nami, a także domowe zwierzęta. Z polisy OC byłyby wtedy regulowane ewentualne należności np. za wyrządzenie komuś szkód wskutek pogryzienia przez naszego psa, za wybicie szyb sąsiadom przez nasze pociechy, za uszkodzenie komuś płotu naszym rowerem czy zniszczenie sąsiadujących ogrodów – przez wpadające z naszej posesji piłki.

Sumę ubezpieczenia, czyli kwotę, na jaką chcemy się ubezpieczyć od OC – określamy sobie sami. Z tą wartością ściśle wiąże się oczywiście wysokość wymaganej do uiszczania składki. Musimy więc sobie wszelkie nasze (oraz całej rodziny i zwierząt) ryzyka należycie wyszacować i odpowiednio skalkulować. Zawsze, wykupując polisę, musimy pamiętać o zapoznaniu się z tzw ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), w których zwykle wymienione są wyłączenia. Ubezpieczyciel OC najczęściej zastrzega, że nie gwarantuje wypłaty odszkodowania, jeśli szkoda powstanie w specyficznych warunkach np. przy uprawianiu sportów ekstremalnych, na zawodach sportowych czy wyścigach. Podobnie – gdybyśmy, wyrządzając szkodę, znajdowali się pod wpływem alkoholu czy innych środków zaburzających percepcję. Nie możemy tez liczyć na pokrycie z ubezpieczenia OC żadnych nałożonych na nas kar czy grzywien administracyjnych albo sądowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *