Ubezpieczone cztery łapy

W Polsce nie traktowane jeszcze poważnie, w Stanach Zjednoczonych czy Anglii jest powszechne – ubezpieczenie zwierząt domowych. Masz psa albo kota? Może warto zastanowić się nad ubezpieczeniem swojego pupila?

Dość znane jest już w naszym kraju ubezpieczenie zwierząt hodowlanych czy trzody chlewnej. Jednak ubezpieczenie zwierząt domowych nie jest tak popularne. Za granicą jest często wykupowane. Ubezpieczyć można psa, kota, konia, egzotyczne ptaki czy inne egzotyczne zwierzęta. Cena polisy zależy głównie od wielkości zwierzęcia – ubezpieczenie małego kotka będzie na pewno dużo tańsze niż ubezpieczenie konia. Zależy to też od charakteru zwierzęcia, tzn. od tego czy jest ono niebezpieczne. Ubezpieczenie buldoga francuskiego będzie tańsze niż ubezpieczenie buldoga amerykańskiego, który znajduje się na liście psów agresywnych. Lista ta obejmuje jeszcze m.in. takie rasy psów jak pit bull terier, rottweiler czy owczarek kaukaski. Ubezpieczenie psa z listy psów agresywnych jest obowiązkowe. Za jego brak można zostać pociągniętym do odpowiedzialności karnej lub do zapłacenia grzywny. Ubezpieczenie OC, a więc odpowiedzialności cywilnej, pozwala pokryć szkody wyrządzone przez zwierzę. Zarówno materialne jak i niematerialne. Może to być pokrycie kosztów leczenia osoby poszkodowanej przez zwierzę lub pokrycie strat materialnych. Wysokość zadośćuczynienia jest określana przez sąd. Należy pamiętać, że musimy zapłacić za szkodę nawet, jeśli zwierzę wyrządzi ją podczas naszej nieobecności, np. ucieknie.

Ubezpieczenie na życie można rozszerzyć o świadczenie opieki nad zwierzęciem, np. gdy wyjeżdżamy na wakacje. Najczęściej jednak wybierane są ubezpieczenia zdrowotne i polisy pokrywające koszty opieki weterynaryjnej. To może być opłacalne, zważywszy na dość wysokie opłaty w gabinetach weterynarii.

Ubezpieczeniem objąć można także zwierzę, które jest dla nas bardzo cenne, kosztowało nas dużo pieniędzy, np. rasowego kota, z którym jeździmy na wystawy lub konia arabskiego. Ubezpieczenie zostanie wypłacone w przypadku kradzieży takiego zwierzęcia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *