Ubezpieczenie pojazdu

Autocasco kierowcy (AC) jest to ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od skutków uszkodzeń wszelkiego rodzaju, jak i również zniszczeń oraz kradzieży. Niezbędne jest w sytuacjach, gdy sam ponosisz winę za uszkodzenie samochodu, oraz gdy sprawca uszkodzeń nie jest znany.

Aby wybrać najlepsza opcje z możliwych dobrym rozwiązaniem jest zbieranie informacji na forach internetowych, gdzie pęka od szczerych i obiektywnych komentarzy oraz opinii na temat aktualnych ofert firm ubezpieczeniowych. Im więcej pozytywnych opinii na temat jeden firmy od różnych foromanów tym łatwiej jest podjąć nam odpowiednią decyzję.

Konieczne jest dokładne przeanalizowanie OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia) i najlepiej porównanie jej z warunkami innych ubezpieczalni. Na co zwracać szczególną uwagę, żeby nie wykupić ubezpieczenia „od niczego”? Gdzie szukać haczyków ? Ważne abyśmy zwrócili uwagę na zapisy dotyczące szkód nie objętych polisą, a w szczególności czy ubezpieczeniem jest objęta kradzież! Jeśli tak, to w jakich okolicznościach oraz z jakimi zastrzeżeniami.

W przypadku samochodów nowych, warto rozważyć opcję naprawy w autoryzowanym serwisie, by nie tracić gwarancji. Jedną z ważniejszych rzeczy jest gwarantowana suma ubezpieczenia. Gwarancja dawana przez ubezpieczyciela, że w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej wypłaci wartość samochodu z chwili zawierania umowy. Często istnieje coś takiego jak minimalna wysokość zwracanej kwoty zawarta w umowie, poniżej której zakład ubezpieczeniowy nie zwraca kosztów naprawy. Czyli za drobną szkodę trzeba płacić, pomimo posiadania polisy AC, z własnej kieszeni. Warto uważać na procedury i terminy zgłaszania szkody. Najlepiej zgłaszać szkody jak najszybciej, jeżeli przekroczysz termin, to firma uzna to za twoje niedbalstwo i możesz nie zobaczyć żadnego zadość uczynienia w postaci pieniędzy. Trzeba również brać po uwagę , ze każdy zakład ubezpieczeniowy ma komórki organizacyjne zajmujące się likwidacją szkód w pojazdach samochodowych. Ludzie się tym zajmujący dokonują oględzin uszkodzonego pojazdu, oraz sporządzają protokół, w którym opisują uszkodzenia. Oględziny tzw. likwidatorów są niezbędne przy uzyskaniu odszkodowania. Szkody AC powstałe w pojeździe obejmują te powstałe w wyposażeniu, poniesione w związku z holowaniem, oraz koszty poniesione w celu zabezpieczenia pojazdu przed ewentualnym powiększeniem rozmiarów szkody.

Twoja niezmienna piątka to 1. zgłoszenie szkody w terminie, 2. udowodnienie jej, 3. termin wypłaty odszkodowania, 4. uczestnictwo w postępowaniu likwidacyjnym i ostanie 5. wypłata odszkodowania. Ważne abyś zapamiętał jej magiczną kolejność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *