Działaj w porę, póki nie jest za późno

Samodzielne życie, zdane prawo jazdy, nowy samochód to oprócz powodów do dumy spora odpowiedzialność oraz dużo ważnych i nowych wiadomości do zapamiętania.

Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne obejmuje kierowcę i pasażerów pojazdu. Najczęściej spotyka się je w formie części składowej ubezpieczeń pakietowych w połączeniu z ubezpieczeniem kosztów leczenia. Jest bardzo przydatne w praktyce i możesz je dokupić do ubezpieczenia OC i AC.

Warto wiedzieć, że ubezpieczyciel może nie wypłacić nam odszkodowania są choroby zawodowe, popełnienie lub próba popełnienia samobójstwa, prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień, spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu, udział w protestach, wypadki podczas działań wojennych. Dlatego należy bardzo dokładnie zapoznać się z warunkami umowy.

Kluczowym czynnikiem warunkującym wysokość składki jest wariant ubezpieczenia. Inne, równie istotne, to między innymi wysokość sumy ubezpieczenia oraz zawód wykonywany przez ubezpieczonego. Ponieważ pewne zawody są bardziej narażone na wypadki niż inne zostały one podzielone na kategorie. Policjant czy górnik zapłaci wyższą składkę niż nauczyciel lub urzędnik państwowy.

Towarzystwa podają minimalną wartość sumy ubezpieczenia. Górną wysokość określa sam zainteresowany. Należy pamiętać, że im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższą składkę zapłacimy. W zależności od warunków ubezpieczenia, składka może być opłacana co miesiąc w ratach albo jednorazowo. Poszkodowany ma 14 dnia na powiadomienie towarzystwa ubezpieczeniowego o zaistniałym zdarzeniu. Lekarze, powołani przez towarzystwo określają uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego. Na wypadek śmierci ubezpieczonego świadczenie przechodzi na osobę upoważnianą lub na bliskich członków rodziny. Niektóre firmy pokrywają koszty operacji plastycznej, gdzie limit wynosi do 1.000 Euro, Dają również możliwość rozszerzenia ochrony o zdarzenia niezwiązanych z pojazdem ubezpieczonego.

Wniosek nasuwa się sam, kiedy zabezpieczysz się w porę, to nic w przyszłości nie będzie Ci straszne, a każdy następny dzień będziesz przyjmować z odwagą i zadowoleniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *