Termin wypłaty odszkodowania

Po rozbiciu samochodu najważniejszą rzeczą na którą się czeka są pieniądze z ubezpieczenia. Zwykle tylko dzięki nim jesteśmy w stanie doprowadzić samochód do stanu używalności. Ile trzeba na to poczekać?

Termin wypłaty pieniędzy z odszkodowania zależy głównie od tego z jakiego ubezpieczenia mamy otrzymać pieniądze.

Jeśli odszkodowanie ma pochodzić z ubezpieczenia OC ubezpieczyciel powinien wypłacić je w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia o szkodzie. Jeśli w tym czasie wyjaśnienie pewnych okoliczności wypadku nie było możliwe towarzystwo ubezpieczeniowe ma kolejne 14 dni na wypłacenie pieniędzy. Musi także powiadomić o tym klienta pisemnie oraz wyjaśnić przy tym przyczynę opóźnienia i poinformować o przewidywanym terminie wyjaśnienia sprawy. Jeśli w trakcie prowadzonej likwidacji szkód pojawią się przeszkody uniemożliwiające bądź znacząco utrudniające podjęcie przez firmę ubezpieczeniową decyzji odszkodowanie może być wypłacone do 90 dni od zgłoszenia szkody. Po tym terminie pieniądze mogą być wypłacone tylko wtedy gdy sprawa trafiła do sądu. Jeśli decyzja podjęta przez ubezpieczyciela będzie negatywna lub zgodzi się on wypłacić tylko część odszkodowania ma on obowiązek szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko. Nie dopatrzenie przez ubezpieczyciela którejś części procedury skutkuje wysokimi karami.

W przypadku odszkodowania pochodzącego z polisy AutoCasco należy zwrócić uwagę na warunki zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które mogą różnić się pomiędzy różnymi ubezpieczycielami. Najczęściej na podjęcie decyzji ubezpieczyciel ma 30 dni od momentu zgłoszenia szkody. Czasami ten okres jest jednak za krótki na podjęcie takiej decyzji. Wtedy ubezpieczyciel ma w obowiązku w terminie do 30 dni pisemnie poinformować o tym zainteresowanego o przyczynach takiego stanu. Od momentu kiedy ustalenie okoliczności stanie się możliwe ubezpieczyciel ma 14 dni na ostateczne podjęcie decyzji. Bezsporna część odszkodowania powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Należy także pamiętać, że ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty pieniędzy. Aby uniknąć rozczarowania należy dokładnie przeczytać umowę przed jej podpisaniem oraz przestrzegać wszystkich zasad w niej zawartych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *