Zmiana ubezpieczyciela OC

Rozwiązanie umowyUbezpieczenie OC jest obligatoryjne dla wszystkich właścicieli pojazdów. W związku z tym zasady zawarte w polisie w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym są identyczne.

Nie świadczy to jednak o tym, że nie ma różnicy u jakiego ubezpieczyciela zostanie zawarta umowa ubezpieczenia. Firmy ubezpieczeniowe różnicują swoje oferty ze względu na cenę oraz dodatkowe usługi zawarte w ramach polisy OC. OC auta może także różnić się jakością świadczonej usługi. To wszystko sprawia, że czasami mimo zawarcia umowy z jakimś ubezpieczycielem właściciel nie jest zadowolony z oferty na jaką się zdecydował. Jedynym rozwiązaniem jest wtedy zmiana dotychczasowego ubezpieczyciela na innego.

Niestety polskie prawo nie przewiduje zawieszenia lub przerwania umowy ubezpieczenia OC w trakcie jej trwania. Ubezpieczyciela można więc zmienić dopiero po zakończeniu aktualnej oferty, a więc zazwyczaj po okresie 12 miesięcy. Należy także pamiętać, że by zmienić ubezpieczyciela nie wystarczy tylko podpisanie umowy z nowym towarzystwem ubezpieczeniowym. Trzeba dodatkowo skutecznie wypowiedzieć dotychczasową umowę.

Umowę ubezpieczenia OC najlepiej wypowiedzieć najpóźniej do dnia upływu okresu ochrony. Trwa on do około 30 dnia po dniu zakończenia umowy. Należy pamiętać, że zobowiązuje nas data dotarcia wniosku do ubezpieczyciela, a nie data nadania listu.

Ze zmianą ubezpieczyciela do końca trwania polisy nie trzeba czekać w przypadku, gdy kupujemy auto używane. Choć dotychczasowy właściciel ma obowiązek przekazania aktualnej polisy OC na sprzedawany samochód nowy właściciel ma 30 dni na zmianę ubezpieczyciela, jeśli obecna polisa mu nie odpowiada. Tak samo jak we wcześniejszym przypadku należy dopilnować by wniosek wypowiedzenia dotarł do towarzystwa ubezpieczeniowego w odpowiednim terminie.