EKUZ-co, jak i dlaczego?

Podczas planowania wyjazdu zagranicznego co raz częściej skupiamy się na rzetelnym sprawdzeniu nie tylko oferty hotelowej, miejsca podróży oraz wyżywienia jakie proponuje tamtejsza kuchnia, ale także tego, co wchodzi w zakres ubezpieczenia.
Ubezpieczenie turystyczne obejmuje bardzo szeroki zakres. W jego skład może wchodzić ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i wiele innych.

Ostatnio bardzo lekarzpopularnym rodzajem ubezpieczeń szczególnie dla osób podróżujących po krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Na czym polega i czy rzeczywiście warto ją uzyskać?
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego czyli tzw. EKUZ jest ważna na terenie takich państw jak: Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Litwa, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy i wiele innych.

Ciekawostką jest fakt, że EKUZ nie obowiązuje na terenie Chorwacji, państwa, które dosyć często jest odwiedzane przez polskich turystów.
EKUZ to nic innego jak dokument, który pozwala na pełne korzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującego na terenie danego państwa. Dla nas oznacza to tyle, że w momencie zachorowania powinniśmy podlegać takiemu samemu leczeniu jak obywatele danego państwa.

W jaki sposób można ubiegać się o kartę EKUZ. Po pierwsze należy być ubezpieczonym w NFZ. O wydanie karty możemy poprosić wówczas, gdy wyjeżdżamy na dłuższy czas do danego państwa np. w celach turystycznych, w celu odwiedzenia rodziny, w celu rozpoczęcia nauki na studiach, w celach zarobkowych.

Jak w praktyce wygląda wyrobienie EKUZ?
Należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia oczywiście właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek jest również dostępny na stronie www.nfz.gov.pl.

Nieodłącznym elementem naszego wniosku będzie także potwierdzenie o tym, że posiadamy ubezpieczenie w NFZ.
EKUZ jest wydawana dla większości osób ubezpieczonych na okres sześciu miesięcy. Wyjątkiem są osoby bezrobotne zarejestrowane z Urzędzie Pracy jako bezrobotne – one otrzymują kartę na 2 miesiące oraz emeryci-im karta wydawana jest na okres nawet 5 lat.
Bardzo dużym udogodnieniem jest szybkość wydawania EKUZ. Zazwyczaj otrzymujemy ją tego samego dnia, ewentualnie w razie braku jakiś danych do 7 dni roboczych.

EKUZ bez wątpienia jest bardzo dobrym narzędziem do tego by móc korzystać z pełnej opieki medycznej podczas wakacji czy dłuższego przebywania na terenie danego państwa europejskiego.

ubezpieczenie
Oczywiście posiadanie EKUZ nie zapewnia bezpłatnego leczenia w prywatnych przychodniach i szpitalach, nie ustrzeże nas także przed pokryciem dodatkowych kosztów leczenia. Jej założeniem jest przede wszystkim wyrównanie naszych szans z tymi jakie posiadają inni obywatele Unii Europejskiej.
Jeśli zatem wybieramy się na zagraniczną wycieczkę oprócz EKUZ warto wykupić także dodatkowe ubezpieczenie turystyczne, które obejmie wszystkie inne równie niebezpieczne sytuacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *