Czy zabytkowy samochód można ubezpieczyć na mniej niż rok?

Nie jest sytuacją niespotykaną to, że jeżeli jesteśmy w posiadaniu zabytkowego samochodu, to nie korzystamy z niego codzienne, przez okrągły rok. Czy istnieje możliwość wykupienia czasowego ubezpieczenia OC?

Owszem. Jeżeli jesteśmy właścicielami pojazdu, zarejestrowanego jako zabytkowy (nie każdy stary samochód traktowany jest jako „zabytkowy” w sensie prawnym) lub kolekcjonerski, możemy wykupić ubezpieczenia czasowe. Nadmieniamy jednak, że jeżeli już podpisaliśmy umowę ubezpieczenia na dwanaście miesięcy, nie ma możliwości aby ją zerwać czy zawiesić. Nawet jeżeli nie będziemy w ogóle korzystać z samochodu, zobowiązani jesteśmy do opłacania miesięcznych składek.

Posiadasz zabytkowy samochód? To znaczy, że…

… ma on co najmniej dwadzieścia pięć lat, od ponad piętnastu lat wycofany jest z regularnej produkcji, większość jego części nadal jest oryginalna oraz jest on wpisany na listę rejestru zabytków lub znajduje się w centralnej ewidencji dóbr kultury.

Posiadasz zabytkowy samochód? To znaczy, że musisz…

… dbać o jak najlepsze jego utrzymanie, w przeciwnym razie może grozić ci nawet kara grzywny. Chcąc zmienić lub wymienić coś w samochodzie będziesz musiał zapytać wcześniej o zgodę konserwatora zabytków (to nie żart;)), a także za każdym razem, kiedy będziesz miał ochotę wyruszyć swoim „cackiem” za granicę, poprosić o zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W przypadku samochodów kolekcjonerskich jest jest podobnie. Muszą one spełniać pewne warunki. Również muszą posiadać oryginalne części i być wycofanymi z produkcji, poza tym jednak, za pojazd kolekcjonerski uznaje się ten, który nie został zakupiony w normalnym handlu, ale jako przedmiot aukcji lub specjalnej transakcji i to bardzo wysoką kwotę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *