Ubezpieczenia AC

Ubezpieczenie AC, czyli autocasco, jest rodzajem dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego. Znaczy to, że nie jest ono obowiązkowe, tak jak ma to miejsce w przypadku ubezpieczenia OC. Tu zawarcie umowy z ubezpieczalnia zależne jest tylko i wyłącznie od osoby posiadającej samochód. Na terenie Polski, przedmiotem ubezpieczenia oc może być tylko auto,. Które jest zarejestrowane w RP, co zgodne jest z zasadami narzuconymi przez ustawę pod tytułem Prawo o ruchy drogowy. Dalsze szczegóły zostały wprowadzone przez Ogólne warunki ubezpieczeń, które następnie są opracowywane i zatwierdzane już przez konkretne towarzystwa ubezpieczeniowe.
Umowę ubezpieczenia Autocasco zawiera się najczęściej na okres dwunastu miesięcy. Jeżeli jednak wystąpi taka potrzeba, można podpisać umowę na krótszy czas. Pamiętać należny jednak, że żadnej umowy nie można przerwać przed upływem okresu zdeklarowanego w dniu podpisania umowy. Dokument, który stanowi potwierdzenia zawarcia umowy z ubezpieczalnią jest polisa, która ważna jest już w kolejnym dniu od dokonania pierwszej wpłaty. Należność można spłacać w ratach lub jednorazowo całość. W przeciwieństwie do umowy ubezpieczenia OC, po upływie czasu umowy AC, nie jest ona automatycznie przedłużana, a automatycznie wygasa. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce w momencie nie zapłacenia kolejnej ze składek.

Polisa ubezpieczeniowa AC jest gwarancją wypłaty odszkodowania ubezpieczonemu w następstwie takich wydarzeń jak: uszkodzenie samochodu (w własnej winy lub z winny nieznanego sprawcy), uszkodzenie samochodu, które nastąpiło w skutek zderzenia ze zwierzęciem, zniszczenie samochodu powstałe na skutek żywiołów (powódź, pożar), a także kradzież samochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *