Odmowa wypłaty odszkodowania

Odmowa wypłaty odszkodowaniaPosiadanie AC to bardzo rozsądne wyjście, pozwala bowiem często uchronić od nagłego szukania pieniędzy na naprawę samochodu po kolizji. Istnieją jednak sytuacje gdy ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia pieniędzy.

UbezpieczenieAC zazwyczaj gwarantuje zabezpieczenie finansowe w wypadku powstania szkód na skutek zderzenia z innymi osobami, innym pojazdem czy nawet zwierzętami. Odszkodowanie można uzyskać także w przypadku kradzieży czy zniszczenia przez osoby trzecie bądź siły przyrody.

Ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania w kilku konkretnych przypadkach. Jednym z nich jest sytuacja, gdy szkody w pojeździe zostaną wyrządzone przez osobę w stanie nietrzeźwym, w stanie wskazującym lub pod wpływem narkotyków.

Stratą pieniędzy z odszkodowania zaowocuje także sytuacja gdy kierowca oddali się z miejsca wypadku bez uzasadnionej przyczyny.

Pieniądze nie zostaną wypłacone także jeśli właściciel pojazdu zgubi kluczyki i nie poinformuje o tym zdarzeniu ubezpieczyciela. Informacja powinna zostać przedstawiona na piśmie. Tak samo stanie się w przypadku gdy kluczyki lub dowód rejestracyjny zostaną utracone razem z pojazdem.

Najważniejszym warunkiem, który musi zostać spełniony do wypłacenia odszkodowania jest rejestracja pojazdu, oraz posiadanie aktualnego przeglądu technicznego. Jest to jedna z najczęściej powtarzających się sytuacji, gdy odszkodowanie nie jest wypłacane.

Oprócz wykupienia pasującego do potrzeb autocasco trzeba pamiętać o spełnieniu wyżej wymienionych warunków, by umowa między ubezpieczonym, a ubezpieczycielem obowiązywała w każdej sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *