O ubezpieczeniach NNW musisz wiedzieć, że…

NNWPo pierwsze, ubezpieczenia NNW należą do grupy ubezpieczeń komunikacyjnych. Znajdujemy je więc w tej samej kategorii co ubezpieczenia OC i AC.

Ubezpieczenia NNW to rodzaj zabezpieczenia kierowców, jak również pasażerów, przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, stąd też skrót NNW.

Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że mimo zachowania przez nas najwyższej ostrożności, możemy stać się ofiarami wypadku. I to nie tylko podczas samego podróżowania, ale także w momencie wysiadania lub wsiadania do samochodu, czy jego rozładowywania/załadowywania.

Główną zaletą ubezpieczeń NNW, jest fakt, iż o wysokości jego kwoty możemy zadecydować sami. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące ten rodzaj ubezpieczeń najczęściej podają przedział sumy ubezpieczenia. Pomiędzy kwotą minimalną, a maksymalną klient ubezpieczalni wskazuje kwotę, która by go interesowała. Na tej podstawie, jak i na podstawie konkretnego wariantu umowy, obliczana jest składka polisy.

To, jakiej wysokości odszkodowanie będzie się nam należało w momencie ewentualności trwałego uszczerbku na zdrowiu, zależne jest od komisji lekarskiej. Klient ubezpieczenia ma obowiązek stawić się na takim spotkaniu zaraz po zakończeniu okresu rekonwalescencji. Najczęściej jednak jest to jeden procent sumy ubezpieczenia za jeden procent uszczerbku na zdrowiu.

Należy wiedzieć, że tu również Ubezpieczalnie posiłkują się tabelami, w których dokładnie określone są rodzaje ewentualnych uszczerbków na zdrowiu i odpowiadających im procentom uszkodzenia ciała.

W najgorszym przypadku, czyli w momencie śmierci osoby ubezpieczonej, wypłacana jest suma równa stu procentom wartości ubezpieczenia. Odszkodowanie to należy się wówczas małżonkowi, dalej – dzieciom, w przypadku braku małżonka i dzieci – rodzicom, a w przypadku braku rodziców, osobom uprawnionym, wytypowanym po zakończeniu spadkowego postępowania.

Przed podpisaniem umowy z Ubezpieczycielem, należy dokładnie zapoznać się z treścią umowy, a przede wszystkim z punktem „Wyłączenie odpowiedzialności”. To w nim określone są wypadki, w których wypłata odszkodowania nie będzie się nam należała.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *