Oświadczenie o wypadku – co powinno się w nim znaleźć?

Jeżeli będziemy uczestnikami kolizji i zarówno my, jak i druga strona, będziemy zgodni, co do jej przebiegu, nie będziemy musieli wzywać policji. W razie takiej ewentualności konieczne jest spisanie odpowiedniego oświadczenia, w którym opiszemy całe zajście.

Jak należy się zachować bezpośrednio po stłuczce?

Po pierwsze należy usunąć pojazdy z drogi, tak aby nie utrudniały ruchu i nie stanowiły zagrożenia dla innych. Następnie ustalamy, kto jest winny. To właśnie ta osoba powinna sporządzić oświadczenie. Powinny znaleźć się w nim następujące informacje:

  • dane personalne obu stron, w tym imię, nazwisko, dokładny adres i telefon,

  • dane z dokumentu prawa jazdy obydwu poszkodowanych (numer prawa jazdy, kategoria, data i miejsce wydania),

  • dane związane z ubezpieczeniem (numer polisy, nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego),

  • dane świadków zdarzenia (przede wszystkim numer telefonu),

  • szczegółowy opis zdarzenia (jaki był cel podróży, jak doszło do kolizji, jakie są nastąpiły jej skutki),

  • na każdej stronie oświadczenia podpis uczestników zajścia.

Jeżeli sprawca wypadku będzie odmawiał sporządzenia oświadczenia, wówczas konieczne jest wezwanie policji. Inne ewentualności, w których następuje taka konieczność to niemożność ustalenia sprawcy, podejrzenie nietrzeźwości jednego z uczestników, zastrzeżenie co do oryginalności dokumentów czy pochodzenia pojazdu lub fakt, że sprawca nie chce w ogóle okazać dokumentów.

WAŻNE!

Kolizji nie należy mylić z wypadkiem. Wypadkiem określamy bowiem sytuację, w której są poszkodowani – zabici lub ranni. Wówczas obecność policji jest absolutną koniecznością. W razie takiej nieszczęśliwej ewentualności, nie można również przestawiać pojazdów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *