Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo?

 

odszkodowania za pobyt w szpitaluNiełatwo w obecnych czasach czuć się naprawdę bezpiecznie. Prowadząc aktywne życie zawsze ponosimy jakieś ryzyko, a nasze bezpieczeństwo nie zawsze zależy od naszej czujności, często to przez cudzy błąd możemy być narażeni na utratę zdrowia i poważny uszczerbek na zdrowiu. Co możemy zrobić, aby zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa?

Istnieją nawet literalnie wyszczególnione rodzaje działalności oraz zawody, w których ryzyko wystąpienia szkód i ich społeczne skutki mogą być naprawdę znaczne. Wprowadzono tam wręcz prawny obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia cywilnego. Wymóg ten dotyczy szczególnie zawodów wymagających specjalistycznej wiedzy, których wadliwe wykonywanie może narazić klientów na dotkliwe straty. Powszechnie wiadomo, że ważną polisę OC musi mieć każdy posiadacz pojazdu mechanicznego, czy to osoba fizyczna czy prawna. Ale nie tylko tu występuje taki obowiązek.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma prawo nałożyć kary finansowe za brak ustawowo wymaganego ubezpieczenia OC w wielu zawodach czy firmach. Dotyczy to np. zakładów opieki zdrowotnej, zarządców nieruchomości, brokerów, radców prawnych, doradców podatkowych, adwokatów, notariuszy, komorników sądowych, rzeczoznawców majątkowych, architektów, inżynierów budownictwa, organizatorów imprez masowych, detektywów. Zwykle szczegółowe przepisy prawa określają do jakiej wysokości ubezpieczyciel zobowiązany jest pokryć szkodę powstałą w wyniku wykonywania wyszczególnionej działalności gospodarczej czy zawodu.

Nawet ustawodawstwo usiłuje więc zadbać o możliwość niwelowania dotkliwych strat i szkód. Pamiętajmy, że my sami możemy znaleźć się w bardzo różnej sytuacji. Z jednej strony – występować możemy jako podmiot dokonujący ubezpieczenia (obowiązkowo lub dobrowolnie) zarówno swojej prywatnej własności jaki i działalności zawodowej. Wówczas, na skutek wyrządzenia jakichkolwiek szkód osobie trzeciej, mamy obowiązek ich wynagrodzenia poszkodowanemu. Wtedy w naszym interesie jest, aby zakres i graniczna suma odszkodowań wypłacanych przez naszego ubezpieczyciela były jak najwyższe, a nasze ryzyko jak najmniejsze. Wymagałoby to jednak płacenia przez nas całymi latami wysokiej składki za polisę.

Natomiast gdybyśmy się znaleźli po drugiej stronie i byli osobami poszkodowanymi, na rzecz których przysługiwałoby zadośćuczynienie – chcielibyśmy wywalczyć je jak najwyższe, najkorzystniejsze i to zupełnie niezależnie od kogo. Zwykle interesy ubezpieczyciela, ubezpieczonego i osób trzecich – poszkodowanych, bywają całkowicie rozbieżne. Każdemu przyświeca inny (choć zwykle mocno zdeterminowany ekonomicznie) cel. Wszystkie strony chcą jak najmniejszym kosztem – osiągnąć jak najwięcej.

W takich sytuacjach niezbędni stają się doradcy, znawcy tematyki ubezpieczeniowej, odszkodowawczej, rzeczoznawcy, mediatorzy, którzy skutecznie wystąpią w naszym imieniu i naszym interesie. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że pewne świadczenia po prostu nam się należą. Możemy i powinniśmy walczyć o odszkodowanie za pobyt w szpitalu czy też wypadek lub błąd lekarski. Tak, jak przy zawiłościach prawnych potrzebujemy radcy prawnego czy adwokata, tak w sprawach odszkodowawczych potrzebujemy wyspecjalizowanego pracownika odpowiedniej kancelarii radcowskiej. Pomoc w odszkodowaniach – to coraz bardziej potrzebna nam pomoc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *