Co obejmuje autocasco?

Ubezpieczenie AC (autocasco) jet ubezpieczeniem dobrowolnym, to znaczy, że właściciel samochodu sam decyduje o wykupieniu tego rodzaju polisy bądź z niej rezygnuje. Ubezpieczenie to gwarantuje wypłatę odszkodowania nawet w przypadku spowodowania zderzenia przez ubezpieczonego. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy, ale można ją zawrzeć na krótszy okres. Polisa dostosowywana jest do klienta.

Szczegółowe zasady regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zawsze w pakiet wchodzi pokrycie szkód związanych ze zniszczeniem pojazdu, jego utratą oraz utratą wyposażenia powstałe w wyniku wypadku na drodze, uszkodzenia dokonanego przez osoby trzecie, kradzieży, a nawet działania czynników atmosferycznych takich jak gradobicie, pożar, huragan. Często ubezpieczenie AC sprzedawane jest w pakiecie z ubezpieczeniem OC. Do tego towarzystwo dodają różne atrakcyjne usługi, na przykład Assistance lub Zieloną Kartę. Zakres ubezpieczenia możemy dowolnie wybierać, ale im szersza oferta, tym droższa składka.

Ubezpieczenie Assistance oferuje całodobową pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach (na przykład awaria na drodze, wypadek, kradzież). Pomoc ta polega na udzieleniu informacji przez telefon (jak postępować w danej sytuacji, jak ubiegać się o odszkodowanie, gdzie naprawić zaistniałą szkodę) oraz pomocy serwisowej w przypadku kolizji, na przykład naprawy auta na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu. Do pakietu mogą także należeć takie usługi jak: wynajem samochodu zastępczego, transport pasażerów i kierowcy, opieka medyczna, otworzenie samochodu w przypadku zatrzaśnięcia kluczyków, pomoc przy zmianie koła.

Zielona Karta chroni ubezpieczonego przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone poza granicami kraju podczas podróży samochodem. Nie jest wymagana w krajach Unii Europejskiej oraz kilku innych państw, na przykład Szwajcarii, Norwegii, Chorwacji. W tych krajach wystarczy nam zwykłe ubezpieczenie OC. Natomiast wyjeżdżając do innych państw (między innymi: Białorusi, Macedonii, Rosji, Turcji, na Ukrainę) musimy zadbać o posiadanie Zielonej Karty. W przeciwnym wypadku koszty związane ze spowodowanymi szkodami obciążą nasz domowy budżet.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *