Cele ubezpieczenia turystycznego

ubezpieczenia turystycznePrzygotowując się do podróży, zwłaszcza zagranicznej, należy zadbać nie tylko o transport, nocleg, wyżywienie i program pobytu, ale i o odpowiednie ubezpieczenie turystyczne.

Jest ono ważne z wielu względów. Przede wszystkim zapewnia ochronę w razie zaistnienia niepożądanych czynników losowych. Zabezpiecza przez koniecznością poniesienia kosztów będących skutkami nieszczęśliwych zdarzeń.

Ponieważ leczenie za granicą jest o wiele droższe niż w rodzimym kraju, w pierwszej kolejności należy pomyśleć o ubezpieczeniu, które chroniłoby podróżującego pod tym kątem. Wypadków i chorób, rzecz jasna, się nie planuje, ale lepiej dmuchać na zimne i odpowiednio się przygotować, niż później żałować i nie mieć jak zapłacić za udzieloną pomoc. W chwili, gdy ktoś posiada polisę, koszty leczenia podczas wyjazdu służbowego czy urlopu ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe. Zatem ważne jest, by uchronić się przed następstwami wypadków, by mieć pewność, że będzie się wolnym od opłat za leczenie ewentualnych obrażeń ciała oraz w przypadku akcji ratunkowej lub poszukiwawczej. Polisa turystyczna zapewnia opiekę medyczną, a także transport ambulatoryjny i przewóz osoby poszkodowanej do kraju w celu dalszej rekonwalescencji, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Poza tym dla osób przewlekle chorych jest dostępny szereg dodatkowych ofert.

Posiadając ubezpieczenie, człowiek nie tylko jest bezpieczniejszy, ale i czuję się lepiej – nie martwi się, nie boi, ale wypoczywa, mając świadomość tego, że jest chroniony. Jeśli zależy mu na bardziej urozmaiconym pakiecie, może pomyśleć o zabezpieczeniu bagażu i sprzętu oraz o pokryciu kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej. Ubezpieczenia turystyczne zapewnić mogą również ochronę prawną oraz odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym. OC jest przydatne w sytuacjach, gdy osobie, której niechcący wyrządziło się szkodę (zbiło szybę, zarysowało samochód itp.), należy się odszkodowanie. Wówczas to ubezpieczyciel ponosi koszty związane z naprawą i zadośćuczynieniem zamiast podróżującego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *