Bezpiecznie w szkole!

Ubezpieczenie szkolne, wykupywane przez rodziców lub przez opiekunów, ma na celu zapewnienie dziecku ochrony ubezpieczeniowej, w razie nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia, objętego umową ubezpieczenia. Obszarem chronionym jest placówka szkolna wraz z przyległościami: boiskiem, placem zabaw, rampą, ogródkiem, a nawet – z ulicami okalającymi szkołę.

Czytaj dalej